• Aandenken aan geloofsbelijdenis
 • Herinneringswoord bij het verlaten van de christelijke school
 • Daniël en zijn drie vrienden
 • De val van Assen (zaak Geelkerken)
 • Rozenburg (serie deltaonderzoekingen van ht sociologisch instituut van de NH kerk)
 • Oud Parochie Nieuws (St. Willibrorduskerk Rhoon 1894-1994)
 • Levensritselingen (100 jaar gereformeerde kerk Poortugaal)
 • Gids van de Hervormde Gemeente te Poortugaal en Albrandswaard 1971
 • Gemeentegids Hervorm Poortugaal 1994
 • De laat-gotische kruiskerk te Poortugaal door N.L. van Dinther
 • W.H. Kam-orgel in de N.H. kerk te Poortugaal
 • Gids voor de Dorpskerk te Rhoon 1980
 • Een raam in Rhoon, gebrandschilderd raam door Marc Mulders 2000
 • Doopakte van Diderica Aleida Westhof 19-11-1947
 • 3 rekening electriciteit R.K. kerk Rhoon 1932
 • In de wandeling: kerken in Poortugaal en Rhoon
 • Knipsel: Renovatie muren dorpskerek Rhoon 24-2-2005
 • Knipsel: Rhoonse kerk trotseerde vuur en water R.N. 20-7-1974
 • Liturgie afscheidsdienst ds. O.W.C. van Willigen van der Veen 23-12-1951
 • Uit Rotterdams Jaarboekje: Diefstal in de ker te Rhoon 1910
 • Troostwoorden voor zieken en bedroefden van de ver. To verspr.der Heiligen Schrift
 • Een klinkend instrument in Poortugaal monument- actie voor nieuw kerkorgel
 • Prent: Jezus:laat de kinderen tot mij komen
 • Knipsel: het Zuiden 30-6-1988 Eeuwfeest gereformeerde kerk
 • Gereformeerde Kerkbode voor Pernis en Poortugaal  31-12-1941 en 16-5-1942
 • Gij zijt de God die wonderen doet
 • Van de zendingsvelden maart  1940
   
 • De Tarwekorrel 24-8-1941 en 1e kerstdag 1941
 • Gereformeerde Kerkbode
 • Gedachtenis aan de ure der belijdenis Wouterina de Lange, Rhoon (la 3 kantoor)
 • Gedachtenis aan de ure der belijdenis Jannetje H.J. Rietdijk, Rhoon (la 3 kantoor)
 • Ter herinnering aan uwe belijdenis Anna B.J. de Koning, Hoogvliet (la 3, kantoor)
 • 100 jaar gereformeerde kerk Poortugaal
 • 1e nummer Portestant Poortugaal (samenvoeging NH en geref.kerk PKN)
 • 2e nummer
 • Gemeenteblad geref.kerk Poortugaal 1888-1963 = 1979
 • – folder geestelijke stormingen gem. Poortugaal 1978
 • – PROGRAMMA OVERDRACHT kam ORGEL nh KERK 16-12-1977
 • – schrijven gemeenten betr. vervanging klok NH kerk 1984