De Ramp – Watersnood 1953 (ook nr. 474) B Nationale uitgave 1953 met voorwoord van HM Koningin Juliana
4 Plakboeken over de watersnoodramp 1952 A,B,C,D Dhr. Van Arkel B
De deltawerken op IJsselmonde voltooid Waterschap IJsselmonde B 1993
Gekwelde grond – Schouwen Duiveland in ramp en herstel B Uitg. Stichting Nieuw Schouwen-Duiveland
De dijken braken in de Hoekse Waard B Uitg. 1953
Hoogwater / Inez Flameling B 50 jaar na de watersnoodramp / met losse kaart
Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlands Rivierengebied H. van Heiningen B
De Roode Kruishulp watersnood 1953, 2 delen B Verslag hulpverlening + namen slachtoffers
Eiland IJsselmonde Stormvloed 1953 Theo Mulders Streekarchief IJsselmonde 2003
Delta – Poort van Europa Prof.dr. Sj. Groenman B betr. Deltaplan
De Ramp, een reconstructie Kees Slager B Verhalen van ooggetuigen
Er is zoveel nog niet verteld B Herdenkingsboekje 2003 Oude Tonge
Nederland en de Zee – een eeuwigdurende strijd Koen Aartsma B 25 jaar na de ramp 1978
Januari-vloed 1916 M. van der Staal B Uitgegeven ten voordeele van het Watersnood-comité
Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003 Gemeente Albrandswaard B + herdruk in 2013
De Doorbraak Gem. Barendrecht B Een boekje over de Watersnoodramp van 1953 en de gevolgen van de ramp voor Barendrecht
Watersnood Kees Slager B 2013
Map Bedijkingen en overstromingen (748) B -Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland voor 1400
– Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland  1400-1600
– Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland  1600-1700
– De oudste bedijkingen in het westen van het eiland IJsselmonde – G.J. Vermaat, overdruk uit Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1948.
– Die Utrechter Karthäuser und ihre Bücher (in 748 bedijkingen en overstromingen)
Archiefdoos 047-754 Watersnood Exp.zaal – knipsel Canadese krant 3-2-1954
– Rhoon Vooruit 1-2-1978
– AD 25-1-2003
– AD 4-101986
– AD 30-1-1993
– AD 1-2-1978
-grammofoonplaat De Dijken Breken
– knipsels ramp Oude Tonge (A.D. van Dijk)
– De Spiegel 7-3-1953
– uitnodiging herdenking 2003
– Panorama 13-2-1953
– Panorama 20-2-1953
– Volkskrant 1-2-2003
– Enveloppe expo OHK watersnood en div. herdenkingen
– Kaart, uitgegeven door rampenfonds
– Boekje Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003
– eerste dag enveloppen/zegel
– De doorbraak watersnood in Barendrecht
– Dagboek boer van Prooyen, Koedood over watersnood
Archiefdoos 047-826 – Dagbladen betr. watersnood 1953 Exp.zaal Dagbladen februari 1953

– Het Vrije Volk 2, 3 4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14 februari 1953
– Het Vrije Volk 7-11-1953 (laatste gat in dijk dicht)
– Trouw
– Rotterdams Nieuwsblad
– Het Vaderland

Zie ook cassette 5 Albrandswaard
 Atlas van de Watersnood 1953  Koos Hage  B  Waar de dijken braken
 Dagboek Watersnood 1952 map 92 beschrijvingen en verhalen  B  Dagboek van Bram van Prooyeb, wonende aan de Essendijk 68 te Rhoon
 Watersnoodramp op 1 februari 1953  map 92 beschrijvingen en verhalen  B H.J. Vermaat, opgetekend in 1985
Watersnood 1953