Digitale Informatie Oorlog 1940-1945

Rhoon en Poortugaal

Lesbrief basisschool 2010 – De oorlog in Rhoon en Poortugaal

De Kijvelander van 23-4-1945

Hulp aan onderduikers Poortugaal

Hulp aan onderduikers Rhoon

Maasoord in de Oorlog

Portret Alfred Moser 1974

Uitzetting van Duitsers in 1946

De bevrijdingsrok – artikel in Quiltnieuws

Poortugaal in oorlogstijd (Herinneringen aan de 2e Wereldoorlog door H.J. Vermaat, opgetekend in 1983 aan de hand van dagboekaantekeningen van Jan Vermaat)

Passages uit De Kiewelander (“De Kieuwelander” was een illegaal nieuwsblad voor Poortugaal e.o., dat verscheen in de oorlog. Het werd getypt en de redacteur was Alfred Mozer, een in die tijd bekende journalist. De passages zijn van de data rond de bevrijding)

  

 Papieren informatie, ter inzage in de Oudheidkamer:
(Expositiezaal, kast 2)

1914-1918 WOI –  016-727

1940-1945 WO II – 016-615 kranten

1940-1945 WO II – 016-708 propaganda

1940-1945 WO II – 016-709 diverse

1940-1945 WO II – 016-717 herdenking oorlog

1940-1945 WO II – 016-718 oorlog Rhoon

1940-1945 WO II – 016-719 kranten

1940-1945 WO II – 016-720 oorlog Poortugaal

1940-1934 WO II – 016-721 tijdschrift Nederland in den oorlog

1940-1945 WO II – 016-722 knipsels en artikelen

1940-1945 WO II – 016-723 Plakboeken met knipsels

1940-1945 WO II – 016-724 Plakboeken met knipsels

1940-1945 WO II – 016-725 Plakboeken met knipsels

1940-1945 WO II – 016-726 Plakboeken met knipsels

Wereldoorlog II