Map met knipsels en artikelen over WO II

Plechtige herdenking van de spoorwegstaking
Nederlanders kent uw plicht
Volk in verdrukking en verzet
Terug uit de hel van Buchenwald
De zwarte dag van Rotterdam
Bij Nederlands bevrijding
Op de bres 1940-1945
Dagboek van een motor-ordonnans
Vlag halfstok
Vijf jaar “beschaving”
Je maintiendrai, enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943
Strijd om vrijheid, gedichtenbureau brochure d.d. 24-3-1943
Hoedt u voor den Kater!

Rotterdams Nieuwsblad d.d. 10-5-1040
De Telegraaf 11-5-1940

Kopieën, inkwartierbevel, vordering honden, enz.

Opmars naar de oorlog – Map met brochures, kranten 1939, 1945, De Groene Amsterdammer 7-14-28/12/1935, Vox 1942

De overweldiging der Nederlanden – minister Kleffens

Nederland in den oorlog

De Groene 1940-1945 L.J. Jordan