Map met originele exemplaren van De Kieuwelander vanaf nr. 27 dd. 11-4-1945 + correspondentie met RIVO en richtlijnen voor BS na de oorlog. kast 2
Death or Decoration  Ron Waite betr. neerschieten Duits vliegtuig bij Kruisdijk en brand boerderij Vermaat
Map met knipsels en foto’s betr. opgraven Duits vliegtuig,    zie boven
Herdenken en bevrijding vieren, krant van gemeente Albrandswaard 2010    
Map met distributiebonnen, rijwielplaatsjes, luistervergunning    
Map betr. Alfred Moser + scriptie Paul Weller    Alfred Moser, onderduiker in Poortugaal, later belangrijkbij vorming EEG

 Map met:

– verslag LO hulp onderduikers Poortugaal
– Knipsel interview Leen Bos
– Brief toekenning verzetsherdenkingskruis L. Bos
– Getuigschrift en andere stukken betr. Leen Bos
– Blanco geen joodverklaring en pro duits verklaring
– Ontvangstbewijs voor radio van D. Konings en Verheij-Speelman
– Stuk betr. noodgeld door de gemeente Poortugaal gedrukt in 1940
– Verslag/verhaal betr. overval op het gemeentehuis te Poortugaal begin
januari 1944
– Uitzetting Rijksduitsers uit Nederland d.d. 1946
– Brief van Gemeente Vlissingen betr. Poortugaalstraat in Oost-Souburg
– De Kieuwelander nr. 39
– Verslag gebeurtenissen op Maasoord sinds de mobilisatie in 1939
– Knipsel Maasoord in oorlogstijd
– Kopieën betr. Alfred Moser
– Gesproken portret van Alfred Moser d.d. 22-9-1974
– Formulier aanmelding als vrijwilliger bij de Nederlandse Arbeidsdienst
– Om ons hoogste goed, spel opgevoerd bij de herdenking bevrijding in 1955
– Het verzet in Poortugaal, herinnering van Gé Rooimans
– Het verzet tegen NSB