Mapje met:

 • Oorlogszakboekje Pleun Onderdelinden
 • Radiotelegram aan v.d. Lee ab Indrapoerna
 • Gedicht Klein/groot Nederland
 • Wandbord ter herinnering voedseldropping 1945
 • Schetskaart van de Stille Oceaan

Mapje met:

 • Wie begon er met het V-teken?
 • Liederen dankdienst ter herdenking van de bevrijding
 • Mededeling van de regering betr. verzwaring lucht bombardementen
 • Vlugschrift tegen Arbeidseinsatz 1943
 • Gedicht In Memoriam Robbie T. (Jappenkamp)
 • No. 44 van De Vrije Pers van 12-1-1945
 • No. 52 van De Vrije Pers van 31-1-1945
 • Buitenlands overzicht
 • Maandblad Ermezo (R. Mees & Zoonen) juni 1945
 • Folder Dekking tegen vliegtuigen in scheervlucht

Mapje met:

 • Portret kon. Wilhelmina 31-8-1941
 • 10 mei 1941 – Toespraak H.M. Koningin
 • Toespraak burgemeester Oud, Rotterdam 7 mei 1945
 • Proclamatie: Nederland herwint zijn vrijheid

Mapje met:

 • Boekje gezinsbescherming 1939
 • Luchtgevaar nr. 11  nov. 1939
 • Luchtgevaar, januari 1944
 • Luchtgevaar, okt./nov. 1943
 • Luchtgevaar maart/april 1944
 • De Gasspecialist juli/aug 1939
 • Maatregelen bij direct Luchtgevaar, bommen en bezetting
 • Instructie Luchtbeschermingsdienst Rotterdam
 • Bescherm uw stad – sept. 1939

Map met:

 • Jan Campert: 18 doden
 • Ondergrondse borelingskes
 • Radiorede generaal Winkelmans
 • Aan de commandant te Utrecht van de Duitse opperbevelhebber
 • 1945 Ons land uit lijden ontzet, stripboekje
 • Poster Kerstfeest v.h. Nederlands Arbeidsfront
 • Ganzenbordspel Laf en Flink tijdens Hinkepink
 • Gedicht: De helden van Arnhem
 • Krantenbericht m.b.t. inundatie Walcheren
 • Oorlogs ABC
 • Geuzenliedboek – Belijdenis van eer SS-er
 • Gek en Wijs tijdens Deyss
 • Diverse prenten enz.

Map met

 • Distributiebonnen
 • Bijbehorende publicaties

Mapje met algemeen, foto’s enz. gebruikt bij expositie

 

Tijdlijn Tweede Wereldoorlog

 

Mapje met

 • Tijdlijn Tweede wereldoorlog
 • Luchthaven Waalhaven 1920-1940
 • De oorlogsjaren – tentoonstelling WOII in de archiefwinkel 1990
 • Gedichten, prinses Beatrix, prinses Irene
 • Brieven van zakenlui betr. oorlogshandelingen

Mapje met

 • Folders
 • Bekendmakingen

 

 

5-1-2017