Nieuwsbrief nr 25 – januari 2018

Nieuwbrief nr. 25 25.1 Van het bestuur  Als U deze Nieuwsbrief  leest is er al weer een nieuw jaar aangebroken. Terugblikkend op het afgelopen jaar, gaan onze gedachten allereerst uit naar de oprichter van de Oudheidkamer, de heer Bram van

Nieuwsbrief nr 24 – februari 2017

 24.1 Van het bestuur Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van 2017 en, als de voortekenen ons niet bedriegen, hebben we kunnen genieten van een mooie zomer. Onze tentoonstelling ”Landverhuizers” trok wederom veel bezoekers. Het was de meesten veelal

Nieuwsbrief nr 23 – januari 2017

Nieuwsbrief nr. 23 – januari 2017 23.1 Van het bestuur. Zittend aan mijn bureau om dit voorwoord te schrijven, terwijl de portretten van zeven geslachten Beukelman mij aanstaren, word ik mij bewust van de betrekkelijkheid der dingen.  Of zoals Van

Nieuwsbrief nr 22 – augustus 2014

 Nieuwbrief 22 – augustus 2014  22.1 Van het bestuur. Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van 2016, waarin u ongetwijfeld weer aardige artikelen aantreft. Uiteraard zijn ook stukjes van uw hand hartelijk welkom. Het is altijd leuk uw herinneringen