• Boekje m.b.t. dekken van koeien
 • Affiche bekendmaking uitslag paarden/hengstenkeuring
 • Overdruk openbare verkoping paarden en boerenwerktuigen d.d. 1918
 • Handleiding bij veeziekten
 • Ledenregister van de Coöperatieve Poortaardappelbewaarplaats Poortugaal
 • Pachtbesluit
 • Scriptie betr. boerderij Buitenlust ca. 1948
 • Diverse rekening van S. Barendregt 1926-1927
 • Verzekeringspolis dhr. Barendregt – Portlandhoeve
 • cao landbouwpersoneel
 • Div. rekeningen + loonstroken L. v.d. Schee
 • Diploma paardenkennis M. v.d. Linden, Rhoon
 • Boekje Planten met een verhaal