Bewoners: De boerderij was oorspronkelijk van Cornelis Groenenboom en werd aangekocht door Maasoord. Bewoner in de dertiger jaren was de heer Degen, chef landbouw op Maasoord. Later woonde H. van Riemsdijk er.

1913: Cornelis Groenenboom

ca. 1930: H. Degen

ca. 1950:J. van Riemsdijk

Zie blz.94 van “Boerderijen in Poortugaal en hun bewoners door de eeuwen heen” van A. Beukelman Czn.