Bewoners rond 1940:
nr. 192: Winkel van N. en W. Kranenburg, manufacturen en schoenen .
Nu woninginrichting Kapteijn.