Bewoners 1924: A. Kleinjan ?
Bewoners rond 1940: Korenmolen ’t Hert in 1950. Het woonhuis werd niet bewoond door een van de molenaars Arie Kleinjan sr. of jr., maar door de broer van jr. Teunis Kleinjan en zijn gezin. (273)