Bewoners rond 1924:
A96
J.L. Verhoeff

Bewoners rond 1940:
A96
J.L. Verhoeff

Zie gemeentelijke monumentenlijst 1999