De geschiedenis van Rhoon in vogelvlucht
Rhoon, oudste dorp van IJsselmonde
Rhoon 777 jaar
Gemeente  Rhoon, ontwikkeling en groei
Rhoon, ontworsteld aan het water
De gemeente Rhoon, ontstaan, groei, sociale leven
Rhoon, karakter, geschiedenis, beschrijving gebouwen:kasteel, Wapen, Reesteyn
Gemeente Rhoon – Nederlands Hervormde Kerk
Gemeentelijke voorlichting over nieuwe bestemmingsplannen (Huyters, Noord) ca. 1978
Rede t.g.v. het slaan van de eerste paal voor plan Dorpsdijk-noord op 2-4-1979
Gemeente Rhoon, inwonersaantallen 1960-1971, stemdistricten
De kerk van Rhoon, feiten en jaartallen
Knipsel 750 jaar Rhoon 1949
Knipsel Rhoon (Rotterdams Nieuwsblad d.d. 4-8-1962)
Knipsel Klank- en Lichtspel Rhoon 777 jaar (1976)
Knipsels  Rhoon 777 (1976)
Knipsel Rotterdamse straatnamen 12-6-1981
Rhoon Vooruit 14-7-1983
Prent ’t dorp Rhoon
Kopie prent Huis te Rhoon
Kopie brief gemeente Rhoon d.d. 14-12-1945 betr. Plattelandskarakteristiek
Kopie brief gemeente Rhoon d.d. 30-3-1944 betr. inlichtingen inzake gemeente Rhoon
Buiten – 27 oktober 1917
Historia – met artikel Rhoon, oudste dorp van IJsselmonde  d.d. feb. 1942