Nieuwsbrief nr 18 – augustus 2014

Nieuwsbrief nr. 18 – augustus 2014  18.1 Van het bestuur   Er is een oud gezegde dat luidt: “De tijd gaat snel voorbij”. Sommige mensen zeggen dat dit niet correct is, maar dat wij het zijn die snel  voorbijgaan. Hoe het

Nieuwsbrief nr 17 – januari 2014

Nieuwsbrief 17 – Januari 2014 17.1 Van het bestuur   “Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen”, ongetwijfeld kent u dit lied. Ook 2013 is al weer geschiedenis en we staan op de drempel van een nieuw jaar

Nieuwsbrief nr 16 – augustus 2013

Nieuwsbrief nr. 16 – augustus 2013 16.1 25 jaar Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal Reeds lang leefde bij een aantal mensen de wens  om een oudheidkamer op te richten  om zo het verleden van de beide dorpen  te bewaren. De heren

Nieuwsbrief nr 15 – jnauari 2013

Nieuwsbrief nr. 15 – januari 2013 15.1 Van het bestuur Als u dit leest is 2012 ook al weer geschiedenis, het was voor de Oudheidkamer een goed jaar! Onze tentoonstellingen “Rozengeur en maneschijn” en “Tot uw dienst” werden goed bezocht,

Nieuwsbrief nr 13 – januari 2012

Nieuwsbrief nr. 13 – januari 2012   13.1 Van het bestuur. We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, wat het ons zal brengen zal de toekomst leren. Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door de euro crisis,

Nieuwsbrief nr 12 – augustus 2011

Nieuwsbrief nr. 12 – augustus 2011   12.1 Van het bestuur Terwijl ik dit schrijf is het hartje zomer  en zijn we al weer druk bezig met de nieuwe expositie “Rozengeur en Maneschijn”, die op 3 september a.s. zal worden

Nieuwsbrief nr 11 – januari 2011

NIEUWSBRIEF NR. 11 – JANUARI 2011 11.1 Van het Bestuur.   Terugblikkend op het afgelopen jaar kan ik vaststellen dat we een voor onze stichting goed en fijn jaar achter de rug hebben. De tentoonstellingen werden wederom druk bezocht, wat

Nieuwsbrief nr 10 – augustus 2010

Nieuwsbrief nr. 10 – augustus 2010 10.1 Van het bestuur Voor de medewerkers van de Oudheidkamer is de sluiting van de Oudheidkamer in juli en augustus geen vakantie. Tussen de tentoonstellingen in moet worden schoongemaakt en de oude tentoonstelling worden

Nieuwsbrief nr 9 – januari 2010

Nieuwsbrief nr. 9 – januair 2010  9.1 Van het bestuur We staan weer op de drempel van een nieuw jaar, wat het ons zal brengen is nog ongewis. Wat we wel weten is dat wij als Stichting Oudheidkamer Rhoon en