• Prent oude gemeentehuis Dorpsdijk Rhoon
  • Kopie akte verkoop weiland 1803
  • Uit Criminele Rol van het gerecht van Rhoon en Pendrecht 1720 – kopie + transcriptie
  • Correspondentie m.b.t. huis burgemeester Schepman 1994
  • Beschrijving Rhoon van de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver
  • Beschrijving Albrandswaard en de Kijvelanden van de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver
  • Publictie betr. vagabonden, bedelaars en dieven
  • Nieuwjaarswens 1788
  • Artikel: Diefstal in de kerk te Rhoon 1499
  • Openbare Vrijwillige verkoping van een bouwmanswoning en zeven arbeiderswoningen in Rhoon 1925
  • Keure, Reglement en ordres tot voorkoming en blussing van brand etc. 1805 (2 x)
  • Reglement brandweer 1814
  • Reglement brandwaarborgmaatschappij 1824
  • Verordening op de brandweer in de gemeente Rhoon 1856
  • Brandweer Rhoon 1930-1980
  • Keur van de Zegen-, Molen- en Portlandpolders 1950 + stukken dijkbeheer
  • Foto en programma bezoek kon. Juliana 1971
  • Vermelding VOC schip Nieuw Rhoon
  • Stukken viering 750 jaar Rhoon in 1949
  • Stukken protestgroep Uitbreidingsplan Rhoon 1964
  • Rhoon 777 jaar en 800 jaar (1999)
  • 2 x Rhoon Noord-west (Bewonersorganisatie Rhoon-noord)
  • Programma 25 jaar bevrijding 1970
  • Folders Herv. Gemeente Rhoon
  • Stempel gemeente Rhoon 1813
  • Verslag GS betr. veer Rhoon-Goidschalxoord
  • Beschrijving Koedood in staten Rotterdam
  • Eendenkooi Klein Profijt + tekening Bieling
  • Beschrijving ingang kosterswoning Dorpsdijk Rhoon
  • Beschrijving geschiedenis Het Boerderijtje, Dorpsdijk 116
  • Geschiedenis boerderij Werkersdijk 25
  • Huize Klein Profijt, Dorpsdijk 16
  • Hoeve Buijtenhof, Rijsdijk 98
  • De Edenhoeve, Rijsdijk 104
  • Hoeve Vlakkenburg, Essendijk
  • Telefoonlijst Rhoon ca. 1930
  • “Ge kant het maor binnen hebbe” (artikel van Gerrit v.d. Heide over oogst Hooge Stee, publiceerde regelmatig in NRC, later conservator Schokland/Zuiderzeemuseum)