• Heil en Zegenwensen 1807, 1786, 1917
 • Poortugaal Uit: Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon enz.
 • De Nederlansche Stad- en Dorp-beschrijver Beschrijving dorpen Rhoon en Poortugaal e.o. 1798
 • Lijst van Hoogstaangeslagenen 1887
 • Onder de rook van de industrie Poortugaal, een Hollands dorp met een uitheems trekje, mei 1969
 • Brief gemeente Poortugaal betr. uitgave boekje Sprokkels uit Poortugaal’s historie
 • Poortugaal Telefoonlijst jaren ‘30
 • Poortugaal Lijst deelnemers bejaardenreisje 1935?
 • Poortugaal Wegwijs in Poortugaal, ondernemers ca. 1970
 • Poortugaal Algemeen adresboek van Poortugaal 1934
 • Rhoon en Poortugaal “Open Oog en Oor”
 • Het dorp Poortugaal Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van het Land van Putten over de Maa
 • Poortegaal Uit:Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland, 1719
 • Lemma “Poortugaal” Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. 1847
 • Lemma “Poortugaal” Geographisch-Historisch Woordenboek
 • Lemma “Poortugaal” Aardrijkskundig woordenboek 1942
 • Lemma “Poortugaal” Aardrijkskundig woordenboek 1877
 • Poortugaal Verslagen van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie Zuid-Holland, ca, 1910 
 • Constitutie van het dorp Poortugaal 1731
 • Brief gem. Poortugaal aan A. v.d. Engel 1949. Dank voor hulp bij brand
 • Oorsprong naam Poortugaal
 • Het Wapen van Poortugaal Oorsprong en verklaring
 • Van Tempelier tot Tempelaar, Info over Tempelier, naam Tempelaar, wapen van Portugal en Poortugaal
 • Catalogus van eene Openbare Verkoping van de Hooge Heerlijkheid en Vrije Heerlijkheid Albrandswaard en de Kijflanden 1859
 • Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het land van Poortugaal en in de Riederwaard 1304-1648 uit Ons Voorgeslacht
 • Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige Ridderhofstad Holy onder Vlaardingen Pieter de Heere en Albrandswaard en Kijvelanden
 • Archiefstukken der Hooge Heerlijkheid Albrandswaard
 • 6500 afkortingen en kentekenen Vissersvaartuigen Poortugaal/Rhoon e.o.
 • Hedendaagse Historie… Beschrijving van Holland 1749
 • Register op Parochiën, Altaren Vicarieën en de Bedienaars 1937 Zooals die voorkomen in de Middeleeuwssche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtse Dom
 • Grafschriften kerk Charlois Rotterdams Jaarboekje 1923
 • Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden uit de kerken van Zuid-Holland Grafzerken Hoogvliet, Pernis, Poortugaal, Rhoon
 • De Archieven van de N.H. kerk in korte overzichten
 • Rotterdam in Opkomst, Ontwikkeling en Bloei Historische Tafereelen
 • Rotterdams Welvaren inde Spaanse tijd Rotterdams Jaarboekje 1910
 • Rotterdamse Heldendaden – Jonker Frans 1756 Overval van Rotterdammers op Rhoon en Poortugaal
 • Verslag GS 1935 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1934 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1933 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1931 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1932 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1930 Groene Kruisweg
 • Verslag GS 1929 Groene Kruisweg
 • Staatscourant 27-12-1932 Onteigening t.b.v. Groene Kruisweg
 • Staatscourant 12-1-1932 Onteigening t.b.v. Groene Kruisweg
 • Staatscourant 30-12-1933 Herindeling opheffen van Pernis en Hoogvliet
 • NRC Onteigening t.b.v. havenuitbreiding
 • De Ambachtsheerlykheid van Hoogvliet Beschrijving
 • Constitutie van het dorp Pernis 17..
 • Kopie kaart gemeente Hoogvliet 1867
 • Verslag GS 1932 Brand boerderij Laning Hoogvliet
 • Hoogvliet, opgraving Oudeland Rotterdams Jaarboekje 1968
 • Het ontstaan van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Hoogvliet Rotterdams Jaarboekje 1937
 • Aanbesteding houten achtkante molen in Poortugaal 1715
 • Grepen uit de historie van Albrandswaard – A. Beukelman Czn.