• Poortugaal – Plattegrond van Poortugaal 1895-1896 A. v.d. Poest Clement
 • Lijst van grondeigenaren dorp Poortugaal 1832
 • Historisch kwaliteitsondrzoek oude kern Poortugaal 1976
 • Tekening slot Valckensteyn
 • Raadsvoorstel inrichting locatie slot Valckensteyn 1991
 • Geschied-en Aardrijkskundige beschrijving van het Land van Putten over de Maas 18… Beschr. Slot Valckensteyn
 • Knipsel: Belangrijke vondsten bij kasteel Valckensteyn 6-9-1961 De Rotterdammer
 • Artikel Valckensteyn en prenten
 • Kopie prent ’t Huis Valkenstein ny Rhoon 1740
 • Glasvondsten Valckensteyn Holland Regionaal-historisch tijdschrift 2-1973
 • Valckesteyn (overdruk Rotterdams Jaarboekje) 1938 A. v.d. Poest Clement
 • 3 x NH kerk Poortugaal 1006, 1012, 1013
 • Het schippershuis van Albrandswaard A. Beukelman Czn
 • Café “De Halve Maan”aan de Slotsedijk 1990 B.H. Struijk
 • Herberg “Den Hollanschen Tuij”in Poortugaal A.J.J. Struijk
 • Jachthuis aan de Kerkstraat, 2 prenten + beschrijving
 • Kon. Kabinet van Zelzaamheden, betr. bedstede jachthuis Kerkstraat
 • Knipsel “”Een stukje Historie” betr. jachthuis Kerkstraat 1908 Nwsbl. HW en IJsselm.