• Poortugaal – Plattegrond van Poortugaal 1895-1896 A. v.d. Poest Clement
  • Lijst van grondeigenaren dorp Poortugaal 1832
  • Historisch kwaliteitsondrzoek oude kern Poortugaal 1976
  • Tekening slot Valckensteyn
  • Raadsvoorstel inrichting locatie slot Valckensteyn 1991
  • Geschied-en Aardrijkskundige beschrijving van het Land van Putten over de Maas 18… Beschr. Slot Valckensteyn
  • Knipsel: Belangrijke vondsten bij kasteel Valckensteyn 6-9-1961 De Rotterdammer
  • Artikel Valckensteyn en prenten
  • Kopie prent ’t Huis Valkenstein ny Rhoon 1740
  • Glasvondsten Valckensteyn Holland Regionaal-historisch tijdschrift 2-1973
  • Valckesteyn (overdruk Rotterdams Jaarboekje) 1938 A. v.d. Poest Clement
  • 3 x NH kerk Poortugaal 1006, 1012, 1013
  • Het schippershuis van Albrandswaard A. Beukelman Czn
  • Café “De Halve Maan”aan de Slotsedijk 1990 B.H. Struijk
  • Herberg “Den Hollanschen Tuij”in Poortugaal A.J.J. Struijk
  • Jachthuis aan de Kerkstraat, 2 prenten + beschrijving
  • Kon. Kabinet van Zelzaamheden, betr. bedstede jachthuis Kerkstraat
  • Knipsel “”Een stukje Historie” betr. jachthuis Kerkstraat 1908 Nwsbl. HW en IJsselm.