• Poortugaalse praatjes, lied t.g.v. opening Maasoord 1908 J.C. de Regt
 • Loonkaart C. van Leeuwen 1928 en J. Folles 1928
 • Stukken loopbaan zuster J. Folles 1928
 • Foto Hoofdgebouw
 • Stukken raadsvergadering Rotterdam 1900, 1901, 1905
 • Verslag raadsvergadering  Rotterdam 1901, 1902, 1910, 1912
 • Transcriptie stuk NRC  25-7-1909
 • Transcriptie stuk 1909, 1910
 • Knipsels 1929, 1933
 • Dienstregeling bus 1924
 • Programma feestavond 10 maart
 • Briefje aan dhr. Lopik, voor prijsopgave 2 karren
 • Prijskrant V&D
 • Knipsel NRC 9-8-1934
 • Knipsel NRC 10-8-1934
 • Knipsel Maasbode augustus 1934
 • Jaarverslag 1934
 • Beschrijving Maasoord ca. 1940
 • Huisorde Maasoord
 • Uit brief dr. V.d. Spek  Maasoord 1946
 • Briefje van Oranjevereniging
 • Brief brandmeester Maasoord over brand in boerderij Den Ouden 27-10-1947
 • Brief van school met de Bijbel 18-7-1947 en antwoord
 • Foto’s schoolreisje boot Troost (zie briefjes School met de Bijbel
 • 40 jaar Maasoord rede dr. V.d. Spek Maasoord
 • Programma 40 jarig bestaan
 • Knipsels 40 jarig bestaan