• De verdwenen tienden: uitgeknipt uit de Botlek 1978
  • Samenvatting krantenartikelen¬† 1979-1984 gem. Poortugaal
  • Knipselkrant gemeente Poortugaal april 1979
  • Knipselkrant gemeente Poortugaal november 1984
  • Knipselkrant gemeente Poortugaal juni 1984
  • Stukken m.b.t. archivering
  • Knipsels m.b.t. nutsvoorzieningen