De familie van Bree kwam rond 1700 van Mierlo (-Brabant) naar Poortugaal. Hermanus van Bree was wever en vestigde zich aan de Welhoeksedijk, rond de bocht in de dijk werd het vroeger de Wevershoek genoemd.

Achterkleinzoon Ary van Bree (Poortugaal 1811-Zeeland MI 1891), was slager en woonde in het pand waar later bakker Rook woonde en werkte. Hij trouwde met Jannetje de Haan (Barendrecht 1791-Zeeland MI 1875), weduwe van Pieter Romeijn, beurtschipper.

The Van Bree family came to Pootugaal from Mierlo (N.Brabant). Hermanus van Bree was a weaver and lived in the Welhoeksedijk on the spot where they called it “Weaverscorner”.

In 1849 emigreerde het gezin naar Amerika. Volgens de passagierslijst van de bark “Franziska” bestond de “party” Van Bree uit:
Ary van Bree en Jannetje van Bree
Franciska van Bree (1838)
Marie Romeijn (1826)
Antonie Romeijn (1827)
Jannetje Romeijn (1833)
Catharina Wolters (1826 – dienstbode)

His great grandson Ary was a butcher and lived in this house. He married Jannetje de Haan, who was an opposite neighbour, and widow of Pieter Romeyn.

Rond 1845 kwam de emigratiegolf naar Michigan en Iowa in Noord-Amerika op gang onder leiding van de dominees A.C. van Raalte en A. Brummelkamp, die de Afscheiding (Christelijk Gereformeerden) toegedaan waren.

De dominees richtten in Nederland de ‘Vereeniging van Christenen voor de Hollandsche Volksverhuizing naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika’ op en wilden zo een eind maken aan geloofsvervolging, armoede en werkloosheid.

Ary van Bree was een volgeling en een vertrouweling van dominee Van Raalte.

Zij vestigden zich in Zeeland, Michigan.

Short history about Afscheiding.

Ary van Bree was in Zeeland o.a. agent voor de verkoop van sterke drank.

Ary van Bree was an agent for the sale of spirituous liquors.

Van Bree had kennelijk bekenden die al gevestigd waren in Holland/Michigan. Hij wordt in documenten rond 1850 genoemd en in 1857 als lid van de kerkenraad.

Van Bree may have had connections in Holland/Michigan. He is mentioned in early documents en in 1857 as a member of the consistory.

Op oude foto’s is te zien dat de drugstore/cafĂ© in Zeeland de naam Van Bree droeg.

The drugstore had the name Van Bree.

Isaac van Bree

Isaac van Bree, de broer van Ary van Bree (Poortugaal 1805-Zeeland MI..), timmerman in Nieuwerkerk aan den IJssel, getrouwd met Maria van Vliet (Nieuwerkerk a/d IJssel 1810-1851). Hij emigreerde in 1856 met het schip “Arnold Boninger” naar Amerika met zijn 5 kinderen.

Zij kwamen op 6 december 1856 aan in New York

Isaac van Bree, brother of Ary van Bree, married Maria van Vliet, she died in 1851. He emigrated in 1856 with his 5 children to America.

Francois van Bree, Nieuwerkerk a/d IJssel 1837
Adriana van Bree, Nieuwerkerk a/d IJssel 1839
Gerrit van Bree, Nieuwerkerk a/d IJssel 1841
Arie van Bree, Nieuwerkerk a/d IJssel 1845
Jannetje van Bree, Nieuwerkerk a/d IJssel 1849

Francois van Bree en zijn zoon Dick van Bree waren drogisten in Zeeland.

Gerrit van Bree zou zijn gestorven tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

Arie van Bree, de zoon van Isaac, verhuisde van Zeeland naar Grand Rapids. Hij had 6 kinderen en was een zakenman en lid van de Christian Reformed Church.

Francois van Bree and his son Dick were druggists in Zeeland.
Gerrit van Bree presumed to have died in the US Civil War.
Arie van Bree, son of Isaac, moved from Zeeland to Grand Rapids. Hij had 6 children en was a bisnessman and a member of the Christian Reformed Church.

bronnen:
http://www.macatawa.org/~devries/
Wikipedia
Toen zij uit Rotterdam vertrokken door C. Zevenbergen
Mary Wasbasse