De vroegst bekende emigranten uit Poortugaal is het gezin van Cornelis Hendriksz. Langstraat. Wie was Cornelis Langstraat?. Cornelis Hendriksz. Langstraat is op 27 maart 1791 in Pernis gedoopt als zoon van Hendrik Cornelisz. Langstraat en Neeltje Arijensdr. Koole. Hij trouwt op 17 augustus 1815 met Aaltje van Adrichem, gedoopt op 15 december 1793 in Poortugaal als dochter van Pieter van Adrichem en Neeltje Visser, boerin op de boerderij ‘t Ooievaarsnest aan de Albrandwaardsedijk in Poortugaal. Cornelis koopt de boerderij van zijn schoonmoeder in 1824. Cornelis Langstraat was de kerkelijke Afscheiding toegedaan.

Ds. Hendrik Peter Scholte was predikant te Doeveren. Nadat hij zich tegen het liberalisme in de hervormde kerk keerde werd hij door de classis van Heusden geschorst.
In 1846 stichtte hij de “Vereeniging van Christenen voor de Hollandsche Volksverhuizing naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika”.
In 1847 emigreert hij met 4 schepen en 800 volgelingen naar Pella Iowa, alwaar de prairiegronden werden ontgonnen. Cornelis Langstraat is kort daarna naar Pella vertrokken.

Op 19 juli 1840 werd in de schuur van Cornelis Langstraat door de afgescheiden dominee Breumelkamp uit Schiedam gepreekt. De tekst was Psalm 73 vers 23 en 24. Hendrik Johz. Vermaat schrijft in zijn kronieken:

“Daar kwam een Predikant zijn naam was Breukelekam
Die in een boere Woning en dat zijn intrek nam.
Daar kwam een aantal menschen van hier en elders voort
en wenscht van hem te horen her Evangelie Woord.
Daar was een Gansche schaar die weende en die schreyde. Hun leraars zoo gy weet dat was een afgescheyde.”

Cornelis Langstraat verkoopt de boerderij op 1 november 1847 aan Jan van Noordt. Hij emigreert in navolging van veel afgescheidenen, die het leven in Nederland erg moeilijk werd gemaakt, naar Pella Iowa.

Zoon Hendrik Langstraat vertrek op 11 april 1847 als kwartiermaker voor de familie met de 3-master “Nagasaki” met de groep van dominee Scholte naar Baltimore, om vandaar door te reizen naar Pella, Iowa.

Dochter Neeltje van Vliet-Langstraat en haar man Cornelis volgen met de boot “Pieter Floris”, die in april vertrekt.
In november 1847 vertrekken Cornelis Langstraat en zijn vrouw Aaltje van Adrichem met zoon Pieter en de dochters Lena (getrouwd met Gerrit Nooteboom) en Aaltje (getrouwd met Jan van de Baard) met de bark “Amicitia”.

Dochter Pietertje blijft in Nederland en trouwt met Jacob Beukelman.

Zoon Hendrik Langstraat trouwt 31 oktober 1856 in Pella met Johanna de Recht.

Pieter Langstraat trouwt 14 april 1858 in Pella met Dirkje Steenbergen. Zij zijn de stamvaders van een talrijk nageslacht.

Cornelis Hendrikz. Langstraat x Aaltje van Adrichem
Zonen:
Hendrik Langstraat(1818-1870) x Johanna de Regt (1832-1916) Marion C.
Pieter Langstraat (1833-1870) x Dirkje v.d.Steen (1838-1905) Pella IA
Dochters:
Neeltje Langstraat (1816-1889) x Cornelis van Vliet (1821-1906) Pernis
Lena Langstraat (1924-1892) x Gerrit Nooteboom (+1850) Poortugaal
Aaltje Langstraat (1927-1889) x Jan van Baard (1820-1881) Poortugaal