Aan het eind van de 19e eeuw ontstonden er veilingen in de tuinbouwgebieden. De tuinders wilden en konden hun producten niet meer zelf naar de markt brengen. Het kostte teveel tijd en ze kregen niet altijd de beste prijs.

Er waren vrije veilingen, waar iedereen zijn waren kon laten veilen, veelal particuliere ondernemingen (vrije jongens) en coöperatieve verenigingen, opgericht door de telers met het doel om de producten te verkopen bij opbod/afslagof met de veilingklok en ook  om gezamenlijk in te kopen.

Aan het begin van de 20ste eeuw waren in veel plaatsen om ons heen veilingen: er was nog weinig mogelijkheid om de producten te bewaren en vervoeren. Zo was er een veiling in Pernis aan de Uiterdijk, de vrije aardbeienveiling aan de Doklaan op Charlois, de coöperatieve Tuinbouwveiling aan de Persoonsdam, de vrije aardbeienveiling in Barendrecht en de coöperatieve veiling in Barendrecht.

De tuinders en fruitkwekers  in Rhoon en Poortugaal maakten naar verkiezing gebruik van al deze veilingen. Als er geen eigen vervoer was, dan maakte men gebruik van de diensten van Jillis Dorst uit Rhoon of men gebruikte de RTM tram voor vervoer naar de Persoonsdam.

De Veilingvereniging Pernis en omstreken is opgericht in 1906 als een afdeling van de Vereniging der Zuid-Hollandse Eilanden, maar men begon pas in 1916 met veilen. In het begin waren het voornamelijk aardbeien waar afzet voor gezocht werd. Het Rotterdams Nieuwsblad uit 1913 vermeld dat er op een dag in juli  7.000 kg. aardbeien werden aangevoerd “welke alle voor het vat bestemd waren”. Dat waren industrieaardbeien voor de conservenindustrie.

De Vrije Aardbeienveiling Charlois was gevestigd aan de Doklaan, ongeveer waar nu de ingang van de fietserstunnel is. Anders dan de naam laat vermoeden, werd er ook groente, fruit en aardappelen geveild. In 1937 is de veiling naar de Waalhaven N.Z. verplaatst in verband met de aanleg van de Maastunnel.

De Coöperatieve Tuinbouwveiling der Zuid-Hollandse Eilanden had aan de Persoonsdam een groot complex, wat na de oorlog  te klein bleek. De veiling verhuisde op 30 mei 1951 naar de Reedijk (Albert Plesmanweg) op het vroegere vliegveld Waalhaven. Op die datum sloten zich de Vrije Aardbeienveiling Charlois en de meeste leden van de Veilingvereniging Pernis bij deze veiling aan. Tuinders van de Zuid-Hollandse Eilanden en dus ook uit Rhoon en Poortugaal, konden hun producten aanleveren per RTM tram, die naar de nabijgelegen Rosestraat ging.

De Coöperatieve Tuinbouwveiling Barendrecht en Omstreken werd in 1915 opgericht. Naast deze veiling was er ook een Vrije Veiling voor Fruit en Groente. Barendrecht beschikte over een spoorstation en een station van de RTM, dus bij uitstek geschikt voor de export van groente naar het buitenland. De teelt van aardbeien was op de Zuid-Hollandse Eilanden heel belangrijk. In Barendrecht hadden conservenfabrikanten, zoals De Betuwe, Tiel en Hero inmakerijen voor aardbeien. De vruchten werden in vaten ingemaakt en opgeslagen c.q. doorvervoerd naar de fabriek.

De Vrije Veiling voor Fruit en Groente was een onderneming van hotel-caféhouder J. de Zeeuw. Later is deze veiling overgenomen door de familie Timmers van de Zalmplaat in Poortugaal. Timmers had een groot areaal van aardbeien en ’s zomers had hij honderden plukkers aan het werk. Boeren en grote tuinders veilden hun waren bij de Vrije Veiling, die waren in het algemeen tegen dat coöperatieve gedoe. In 1956 is de Vrije Veiling overgenomen door de Coöperatieve Veiling Barendrecht.

In 1996 zijn 9 tuinbouwveilingen, waaronder de  Coöperatieve Tuinbouwveiling Zuid-Hollandse Eilanden en Coöperatieve Veiling Barendrecht samengegaan in The Greenery Barendrecht.

Bron:
Kleine Barendrechtse Historiën
Veiling Barendrecht in vroeger tijden
1906-1946 Historisch overzicht 40 jaar bestaan Veilingvereniging Pernis en Omstreken
Historische Vereniging Barendrecht
Oudheidkamer Pernis
Oude kranten