Bewoners rond 1924:
A 41
A. van der Hulst

Bewoners rond 1940:
Gezusters Van der Hulst, manufacturen.

Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999