Bewoners rond 1940:
126: D. Cense, timmerman/aannemer
128: Mevrouw Groenenboom
130: Cor Versteeg

Reactie L.Fontein:
Rotterdam, 24 februari 2014.

Beste mensen,
Hierbij een reactie met betrekking tot de man op de onderste foto
waar de heer Versteeg (vader van mijn klasgenoot Arie Versteeg)
de ramen doet.

Deze man is van Kempen de andere smid van Rhoon. Ik herken hem
aan zijn manier van lopen.
Hij loopt hier van zijn winkeltje waar hij metaalwaren verkocht en zijn
telefoon had naar de smederij. Als hij op de foto nog 10 stappen verder
loopt is hij aan zijn rechterhand bij de smederij, die lag een stukje van de
weg af. Op dat voorterreintje lagen altijd landbouw werktuigen zoals
ploegen en maaimachines ter reparatie. Net als de smid Willem de Reus
besloeg hij ook paarden.
Het winkeltje grensde direct aan het slop dat toegang gaf tot de woning
van de familie Versteeg; zijn zoon Arie die later als marconist de zee├źn
bevoer was op de lagere school een klasgenoot van mij, Lert Fontein.
Zijn jongere zus Kokkie? is volgens mij later de verpleging in gegaan.
Op de foto is de toegangsdeur tot het winkeltje te zien direct naast het
slop en daarnaast de etalage. Daarin lagen pakken met spijkers en
schroeven ten toon.
Het verhaal gaat dat toen Kemp zoals van Kempen werd genoemd een
telefoon kreeg hij voor het eerst belde om spijkers te bestellen zij:
Ja met Kemp, de smid van Rhoon. Ik wil een pak spijkers bestellen,
zulke lange. Hierbij gaf hij met duim en wijsvinger de lengte aan van de
spijkers die hij wilde hebben, alsof die mensen dat konden zien.

In de hoek van het voorterreintje richting het Veer was de toegang tot
het huis van de familie Bijl. Die had twee zoons, Piet en Marie. Piet had
een verbrand gezicht en Marie minder. Dat was gekomen omdat ze een
brandje hadden veroorzaakt, in of om het huis.

Dus, mensen, wellicht dat u de tekst kan aanpassen; die man was in elk
geval niet iemand die de straten veegde.

Met vriendelijke groet,

Lert Fontein.