Bewoners rond 1924:
B 63
L. Rietdijk, winkelier

Bewoners rond 1940:
Jaap Rietdijk, kruidenier

Zie Beschrijving Gemeentelijke Monumentenlijst 1999