H. van Beusekom schreef:

Dit pand is gebouwd in 1953 door aannemer Bouman in opdracht van mijn vader G Th van Beusekom en in de zomer van dat jaar betrokken door zijn gezin op 16 b en op 16 a gingen zijn moeder en een ongetrouwde tante wonen (zie voordeur). Onze voordeur zat aan de zijkant en dus niet zichtbaar, evenmin als onze garage.

Ons gezin heeft daar gewoond tot vader met pensioen ging in 1965 en uit het dorp vertrok.

Wij hebben als gezin daarvoor een dikke 15 jaar op het sluisje aan de Rijsdijk gewoond en wel op nummer 227. We worden als gezin dan ook vermeld in het boek van Jan Brokken, daar we de in zijn boek vermelde gebeurtenissen van nabij hebben meegemaakt.

Persoonlijk ben ik in 1959 uit het dorp vertrokken na mijn eindexamen HBS.

Onze vader is jaren lang scriba van de kerkenraad geweest. Het pand is in 1965 verkocht aan dhr. Schouten., die in een deel een administratiekantoor heeft gevestigd en in het andere deel een van zijn werknemers liet wonen.