Bewoners rond 1940:
nr. 200: Maarten van Bokkem
nr. 202: Leen Voorbergen