Bewoners rond 1924:
Rond 1930, werd de boerderij openbaar verkocht. Janus Tol, iemand die op het strijkgeld uit was bleef er aan hangen. Hij ruilde de boerderij met bijbehorende grond met Jan Louter voor vier woonhuisjes, iets verder aan de Dorpsdijk. Jan Louter brak de schuur af en verkleinde het woonhuis.

Hofstee Molenzicht stond op de plaats van Dorpsdijk nrs. 9 t/m 17.

De foto is van 1932.

Bewoners rond 1940:
Willem Verhoef, melkboer, opgevolgd door Henk de Haan (ca. 1930-1975)