Zie Beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999
Zie Waterkering
Zie Artikel nieuwsbrief 15 OHK (15.4)

Bewoners rond 1924:

A 106: W. Veldhuyzen, graanhandelaar

Bewoners rond 1940:

Cornelis J. Veldhuyzen, graanhandelaar