Bewoners rond 1924:
A112: pastoor W.J.J.A. Borsboom

Bewoners rond 1940:
nr. 224-228: Parochiehuis
nr. 236: R.K. kerk met pastorie

Beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999.
KERK
PASTORIE
BEGRAAFPLAATS