Bewoners rond 1924: T. den Hollander, eigenaar sleperij
Bewoners rond 1940: Teun den Hollander

10/15 mei door de Duitsers in beslag genomen en daar de Ortskommandatur in gevestigd

Beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999.