Bewoners rond 1924:
P. van der Schee, motor- en rijwielhandel

Bewoners rond 1940:
P. van der Schee