Bewoners rond 1924:
A103
D .Tuinstra, z.b., weduwe van dokter Tuinstra.

Bewoners rond 1940:
M. van Dorser?

Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999