Bewoners rond 1924:
A105
M. Weststrate, veldwachter

Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999