Bewoners rond 1924:
A143
D. Snijders, bakkerij, weduwe

Bewoners rond 1940:
A. Snijders, bakker