Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999

Bewoners rond 1924:
A176
L. van der Schee, gemeenteontvanger

Bewoners rond 1940:
T. van der Schee, postkantoorhouder