Bewoners rond 1924:
A185
J. Ruizeveld, landbouwster, weduwe

Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999