Zie beschrijving bij foto Poortugaal 321

Zie Reactie van Elizabeth Veldhuyzen uit New Zealand

Huig de Koning schreef (over foto Poortugaal 3361)

Er staat bij dat dit de technische recherche  Rijkspolitie betreft afd. Dordrecht betreft.
Dat laatste klopt niet helemaal: het betreft hier de reguliere politie eenheid van de dorpen Rhoon en Poortugaal, inclusief die van het bureau aan de Kruisnetlaan op de Zalmplaat toentertijd. De foto is wel gemaakt door de technische recherche uit Dordrecht. Het betreft hier zowel uniform personeel van die eenheden als recherche en administratief personeel.
De foto is gemaakt naar aanleiding van het opheffen van de eenheid ivm de gemeentelijke herindeling op 1-1-1985: Boomgaardshoek, Meeuw- en Zalmplaat gingen over naar de gemeente Rotterdam en de dorpskernen van Rhoon en Poortugaal werden samen Albrandswaard.

Het pand bleef politiebureau  en het (veel kleinere) korps werd een onderdeel van het politiekorps te Barendrecht.
Tot half jaren 90 is het in die functie gebleven zij het dat de openingstijden steeds minder werden en het politiepersoneel dienst ging doen vanuit Barendrecht.  Circa 1997-98 is het bureau gesloten en kwam leeg te staan.
Veel personen op deze foto zijn over het gehele land uitgezwermd.
Ik heb zelf deel uitgemaakt van deze eenheid en  sta dan ook op deze foto (onderste rij , 6e van rechts) links naast mij (7e van rechts) een van de huidige buurtagenten van Albrandswaard : Hans van Vliet.