Bewoners rond 1924:
A82
J.M. Verboom, hoofdonderwijzer