695/2 Maasoord in de oorlog

 • De Oude Rotterdammer – Maasoord het ultieme onderduikadres
 • Verslag van de gebeurtenissen in de Psychiatrische Inrichting Maasoord sedert de Mobilisatie in 1939
 • Bekendmaking betr. het zwemmen in de oorlog
 • Briefje betr. gevorderde ledikanten
 • Verklaring betr. J. Bos
 • Brief betr. B.S. Maasoord
 • Maasoord als crisiscentrum
 • Vordering 400 kg. Hooi
 • Brief van burgemeester aan Maasoord betr. plaatsen van borden NSB
 • Opgaaf personeel dat als krijgsgevangenen zal worden opgeroepen
 • Tijdlijn uit de oorlog 1940-1945
 • Stuk, overgenomen uit De Brug, orgaan van de NSB van 15-5-1941
 • Brief parket gerechtshof betr. zr. V.d. Ven (belediging Hitler)
 • Gedeelte art. uit Clandestien 1943-1945
 • Brief burgemeester aan Maasoord 10-4-1945
 • Verklaring m.b.t. reizen van dhr. Hoftijzer
 • Brief m.b.t. vordering scholen  en schoolgaan op Maasoord d.d. 2-5-1944
 • Brief van dr. V.d. Spek aan burgemeester betr. weghalen van draad door Bastemeijer
 • Brief van gemeente aan dr. V.d. Spek betr. bovengenoemd geval
 • Brief van dr. V.d. Spek aan burgemeester m.b.t. rooien bomen
 • Afschrift straf zr. J. Folles betr. luisteren naar radio
 • Verklaring schorsing zr. J. Folles
 • Verzoek kostenvergoeding M. Zevenbergen voor verzorgen lijk
 • Brief van J. van Iperen betr. afvoeren van afvalstoffen d.d. 18-7-1942
 • Afschrift radio gesproken portret Alfred Mozer d.d. 22-9-1974
 • Brief ds. Van Ewijk d.d. 11-10-1943
 • Verklaring m.b.t. M.C. Hoftijzer
 • Alfred Mozer, werkstuk P.J. Weller
 • E-mail van P. Weller aan B. Euser betr. A. Mozer
 • Bonnenboekje materiaalverstrekking
 • Aanvraag rijvergunning Ford d.d. 7-12-1943
 • Toestemming voor vervoer per auto van dominees Maasoord
 • Oorkonde aan A. v.d. Poest Clement (vliegenier) eerste geallieerde vlieger in Poortugaal
 • Betaalstaat vergoeding inkwartiering d.d. augustus 1944
 • Foto lijkstoet op de hoofdlaan
 • Foto B.S. Maasoord
 • Foto Marinus Molenaar 101 jaar oud
 • Foto Elisabeth de Wolf, in de oorlog weggevoerd
 • Foto BS
 • Foto kruis gefusilleerde vlasfabriek
 • Foto B.S. Poortugaal
 • Foto groep mensen
 • Foto B.S.
 • Het wonder van de psychiatrische inrichting Maasoord