Dorpsdijk 14

Functie: Woonhuis.
Omschrijving: Woonhuis op rechthoekige plattegrond. Bagane grond en dakverdieping. Nokrichting parallel aan de straat. Voorgevel is lijstgevel met ondiep entreeportiek.
Gevels: Grauwe baksteen in kruisverband. Rode bakstenen rollaag op plinthoogte en grauwe bakstenen rollaag ter hoogte van onderdorpel. Hanenkam met segmentvormige bovenkant boven vensters. Segmentboog boven entreeportiek (fantasie hoofdgestel met grone consoles). Voorgevel kood tegen zijgevel, welke van baksteen is met rode bakst. vlechtigen en segmentbogen boven vensters. Wit geschilderd/gepleisterde boogvullingen.
Vensters/deuren: Originele deur met panelen en snijwerk. Schuiframen met glas-in-lood bovenlichten, deels met voorzetramen. Linker kopgevel: 6-ruits schuiframen en bovenlicht.
Dak: Zadeldak met gesmoorde kruispannen. Dakkapel met openslaand raam.
Bijz. bijgeb./hek: Op achtererf schuurtje uit gele/rode baksteen gemengde baksteen. Linkr kopgevel met schuifdeur en rechter kopgevel met roosvenster. Hierachter bevindt zich aanbouw onder lessenaarsdak.
Groenanleg: Tegen huis aan voorzijde een heg.
Motivatie:  Vrij gaaf eenvoudig woonhuis. Karakteristiek voor periode. Beeldbepalend voor dorpsbeeld.
Bouwjaar:  ca. 1915, gedeeltelijk ouder.