Dorpsdijk 232

Functie: Begraafplaats.
Omschrijving: Toegangsportaal begraafplaats van baksteen met pijlers met op consoles rustenden latei, waarboven een timpaan. Kerkhof op verhoging achter kerk gelegen. Symmetrische aangelegd, met name veel na-oorlogse zerken.
Gevels: Bakstenen toegangspoort, pijlers met afschuiningen en kunststenen tentvormige bekroning met ruitvormige top. Timpaan is gepleisterd, latei met decoratie en natuurstenen elementen met reliƫfs. Tussen pijlers timpaan. Opengewerkt metselwerk. Timpaan bekroond met kruis.
Bijz.bijgeb./hek: Gehengwerk toegangshek in poort nog aanwezig.
Groenaanleg: Begraafplaats door hek omgeven. Aan het eind achter Christusbeeld een grote treurbeuk.
Bijzonderheden: Boogvullingtimpaan: “Wij gelooven in de verrijzenis der dooden”.
Bouwjaar: ca. 1930.