Dorpsdijk 234 St. Willibrorduskerk

Functie: Kerk.
Omschrijving: Rechthoekig, eenvoudig kerkgebouw. Aan noordzijde een vijfzijdige apsis. Rechthoekig entreeportaal met timpaan, hoekpijlers en borstwering. Kerk is vijf traveeën breed en heeft aan weerszijden apsis een aanbouw, een onder tentdak en een onder zadeldak.
Gevels: Grauwe baksteen in kruisverband. Vensterpartijen met veilingkanten. Nissen en vensterpartijen met gemetselde afzaten. Natuurstenen sierlelementen in entreeportaal. Latei, consoles, waterspuwers, geprofileerde daklijsten, piramidevormige pijlerbekroning en toppinakels. Tweemaal versneden steunberen. Klimmend fries en kopgeel. Spitsbogige spaarvelden. Gesneden houten consoles.
Vensters/deuren: Spitsboog vensters met glas-in-lood. In langsgevels driedelige vensterpartijen, waarbij middelste hoger is. In voorgevel een bredere driedelige vensterpartij, waarbij middelste eveneens hoger is. Entree is houten dubbeldeur met gesneden middenstijl en zwart geschilderd gesmeed beslagwerk en ronde deurkloppers. 8-ruits bovenlicht met glas-in-lood. Enkele kleine vensters met diefijzers.
Dak: Zadeldak met leien in Maasdekking. Apsis heeft zadeldak met halfronde be:eindiging. Aanbouwen met tent- en zadeldak. Dit alles gedekt met rubberoid shingles. Portaal heeft zadeldak met leien in Maasdekking. Dakruiter met opengewerkte klokkenstoel.
Bijz.bijgeb./hek: Achter bij begraafplaats een eenlaags gebouwtje met twee garagedeuren. Westelijk staat nog 1 gevel van voormalige school die bij het complex behoorde.
Bouwjaar 1894.
Interieur: Decoratief metselwerk met rode en gele verblendsteen, kerkbanken met neogotische detaillering. Beelden op uitkragende gemetselde consoles tegen lisenen. Plaquette met reliëf over kruistijd. Beeld patroonheilige voor orgel. 18e eeuws Vlaams kruis
Bijzonderheden: Tegen oostgevel zijn hardstenen rouwborden, waarop 1 met wapenschild. Op timpaan boven toegang een reliëf met voorstelling HH Willibrordus als zendeling op schip.
Motivatie: Van architectuurhistorische waarde, zowel in- als exterieur. Gaaf complex.
Bouwjaar: 1894, architect Adrianus Bleijs (1842-1912)