Dorpsdijk 50

Functie: Woonhuis
Omschrijving: Woonhuis op rechthoekige plattegrond. Langskap, nieuwe aanbouw.
Gevels: Witgesausde voorgevel opgaand langs dakvlak. Voorgevel symmetrische indeling. Midden: deur met risalerende penanten, kroon en bovenlicht. Boven de ramen hanekammen. Fraai geprofileerde gootlijst. Gootlijst loopt om de zijgevels. Twee originele dakkapellern met eenvoudige oren en frontons. Zinken wangen en zinken dakbekleding. Vier ramen met wisseldorpel (T-vensters). De zijgevels zijn tuitgevels met vlechtigen en diverse ankers. De rechter zijgevel is gestuct.
Vensters/deuren: Zie boven.
Dak: Zadeldak met verbeterde Hollandse pannen.
Bijgebouwen: Aanbouw uit de zeventiger jaren.
Omgeving: Enigszins verstoord door aanpassingen directen omgeving: nieuwbouw aan overzijde, parkeerterrein en metrolijn. Klein tuintje voor het huis. Leilinden.
Motivatie: Fraaie evenwichtige compositie, representatief voor tijdvak. fraaie houten details.
Bouwjaar: ca. 1880.