Dorpsstraat 27

Functie: Gemeentehuis (voormalig, nu: trouwlocatie en Oudheidkamer)
Omschrijving: Vrijstaand pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit begane grond (gedeeltelijk onderkelderd, avdv) en dakverdieping op iets glooiend dijktalud gelegen, zodat het aan de achterzijde deels tweelaags is. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met risalerende middenpartij waar zich entree bevindt en de lijstgevel doorbroken wordt door gemetselde dakkapel met trapgevel. Voor de entree bevindt zich een bordestrap. Afgeschuinde hardstenen band op plinthoogte, die bij zij- en achtergevel overgaat in afgeschuinde rollaag. Oranje/rode baksteen als lekdorpels en als profielstenen in sierband met verspringingen onder het venster op de verdieping. Hoofdgestel met rechthoekig opliggende velden in fries en consoles in de vorm van trigliefen, waarop geprofileerde gootlijst rust. Crème gepleisterde dekplaten op schouderstukken trapgevel, zwart geschuurde ijzeren siernakers.
Gevels: Grauwe baksteen in kruisverband. Fijn gevoegd metselwerk. Segmentbogen, rondboog, rollaag boven deur en venster. Driepasbogen en rondboog van rode baksteen boven deur en vensters (crème gepleisterde als gegroefde consoles uitgevoerde) aanzetstenen, tussenblokjes en decoratieve sluitstenen. Van de iets terugliggende boogvelden heeft alleen die op de verdieping decoratief metselwerk.
Vensters/deuren: Dubbele houten paneeldeur met 2-ruits bovenlicht, 6-ruits schuiframen, venster met vaste tussenstijl in de gemetselde trapgevel. Dakkapelllen hebben deels glas-in-lood en deel 4-ruits ramen. Achter: paneeldeur met hoog 2-ruits bovenlicht, 6 ruits schuiframen, op verdieping gewijzigd door 2-ruits naar buiten klappend bovenlicht. Twee vensters met deifijzers. Rondboog venster met decoratief glas-in-lood.
Dak: Samengesteld mansardedak. Voorste leien in maasdekking. Overige gesmoorde tuile du Nord. Vier dakkapellen met ingesnoerde piramidevormige daken met bolvormige bekroning. In het midden van het dak een zeszijdige klokkenstoel.
Bijz./bijgeb./hek:  IJzeren hekwerk voor trap en bordes.
Bijzonderheden: In spaarveld entree het wapen van Poortugaal met aan weerszijden 19 en 11. In spaarvelden boven het venster op de verdieping een klok.
Motivatie: Gaaf, beeldbepalend element. Karakteristiek gemeentehuis uit begin 20e eeuw. Van architectuur-historische waarde.
Bouwjaar: 1911.