Gebroeders Vrijhof.
Wim, Jan en Joost waren broers. Ze hadden alle drie eigen percelen. Tuin achter het huis en een stuk in de Kwakpolder, dat onderliep als de sluis te laat dichtging. (3 broers, Jan, Joost, Wim)