Dorpsdijk 195-213

Functie: Voormalige waterkering
Omschrijving: Voormalige waterkering langs de Dorpsdijk. Dorpsdijk aldaar is de schakel tussen de waterkering Albrandswaardsedijk en Essendijk. De huizen liggen buitendijks. Aan de oostzijde is de kering ca. 50 cm. hoog, aan de westzijde ca. 25 cm. Kering is opgenomen in de stoeprand. In de kering bevinden zich openingen met dubbele vloedplanksponningen. De openingen zijn genummeerd (romeins) I t/m XI. Opening nummer XI heeft een enkele sponning. Totale lengte van de kering is ca.. 80 m. Op enige plaatsen is de kering geamoveerd. Aan de oostzijde is de kering gebogen, richting Essendijk, De kering is in die richting langer geweest, maar eveneens geamoveerd.
Opbouw: De kering berstaat uit metselwerk met hardstenen afdekplaten en hardstenen voor- en achterplaten. De vloedplanksponningen zijn ook in harsteen uitgevoerd. Het hardsteen is onzichtbaar meet doken verbonden. De afdekplaat is met dubbel afschot uitgevoerd. Het hardsteen vertoont sporen van frijnwerk. Reparaties zijn uitgvoerd met cement.
Schade: De kering is niet onderhouden. Schade is ontstaan bijvoorbeeld door verzakking, scheuren, sloop en secundair decoratief gebruik. Waarschijnlijk ligt een oorzaak in het feit dat de kering eigendom is van verschillende woningen.
Bouwjaar: Schattingca. 1800. Wellicht ter vervanging van eerdere keringen.