Het boek begint met een beschrijving van de Rijsdijk (pag. 26). De Rijsdijk loopt van het centrum van Rhoon vanaf de Dorpsdijk tot aan de Groene Kruisweg.

In 1944 liep de Rijsdijk door tot de buurtschap Het Sluisje, waar de roman zich afspeelt.

De Rijsdijk begint bij nr. 1, daar stond in 1944 de School met de Bijbel, (blz. 67), nu staat hier een beeld van Biggo van Duiveland (van Maria Glandorf), die als stichter van Rhoon wordt beschouwd.

De oversteek van de Groene Kruisweg (2, blz 25) kan nog wel per fiets gemaakt worden. Het gebied rondom Het Sluisje is onder de rijksweg A15 verdwenen.

Rhoon nu

Een mooie wandeling, die langs veel in het boek genoemde plaatsen voert gaat als volgt.

Start bij het metrostation (3). In 1944 was hier het tramstation van de RTM, die de plaatsen op de eilanden verbond met Rotterdam.

Ga op het viaduct linksaf en volg de weg totaan de Stationsstraat. Ga links en nogeens links de Molendijk op. Brokken schrijft op blz 46 over de bommen die op de villa van Koolhoven (4, blz.  46) werden gegooid en gemist. De villa stond op de hoek van de Molendijk en de Groene Kruisweg.

Volg de Molendijk en neem de eerste weg links, de Graaf Bentincklaan. Houd links aan dan kom je op de Kerklaan (5). Op blz. 56 schrijft Brokken over een Duitse vrachtwagen, die zich had klemgereden op de smalle weg.

Aan het eind van de Kerklaan rechtsaf. Na ca. 100 m. aan de rechterhand staat de villa “Johanna”, waar de Ortskommandantur was gevestigd (6, blz. 57).

Hier keren we om en gaan terug over de Dorpsdijk. Aan de rechterhand is een aantal panden zichtbaar, (7, blz. 91-92), waaronder de  pastorie (in 1944, huisnr. 30-32), de oude pastorie(huisnr. 36) en het rechthuis (huisnr. 38).

Links is Het Kasteel van Rhoon (8, blz. 83) tussen de bomen zichtbaar. In het voorbos was tijdens de oorlog een Duits kampement ingericht. Links van de oprijlaan stonden barakken en rechts was de keuken en de kantine voor de manschappen.

Vóór het kasteel ligt een groente- en kruidentuin en achter het kasteel ligt de kasteelgaarde, een tuin in de Engels landschapsstijl. Tussen de groentetuin en de gaarde is een berceau van perenbomen.

Na bezoek aan het kasteel zien we aan de overkant Het Wapen van Rhoon (9, blz. 84)  en naast het kasteel de Nederlands Hervormde Kerk (10, blz. 67). Achter de kerk is het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vergelding.

Hierna gaan we via het viaduct over de metrobaan en de Groene Kruisweg terug naar de Rijsdijk.

Tussen de Viaductweg en de Dorpsdijk stond de Gereformeerde kerk (11, blz. 87). En zo arriveren we weer bij Biggo op het kruispunt van de Dorpsdijk en Rijsdijk, met de imposante lantaarnpaal (1).

Historische kaart van Rhoon
De Vergelding – Wandeling door Rhoon aan de hand van het boek van Jan Brokken