Zie beschrijving gemeentelijke monumentenlijst 1999